BEDRIJVENGIDS   |   BOLLYWOOD   |   DATING   |   FORUM   |   HINDU   |   RINGTONES   |   TV

Indian Feelings

zaterdag 18 november
2017
woensdag, 12 september 2007 21:22

Jongeren Leiding 16 willen betere toekomst

ImageParamaribo .– Terwijl er in Nederland allerlei uitbreidingen binnen de leerplichtwet worden geà¯ntroduceerd en ouders zoveel mogelijk worden betrokken en voorgelicht ten aanzien van een actievere participatie van hun kinderen in het onderwijs, hebben leerlingen woonachtig in desolate gebieden in Suriname niet eens een duwtje in de rug nodig om zelf initiatieven te nemen ter plaveiing van de weg, leidend naar een mogelijke toekomst. Impacts van regeringswisselingen in Suriname zijn nauwelijks merkbaar in de vaak penibele situatie waarin in het bijzonder jongeren in de verafgelegen gebieden in Suriname verkeren. Men is doorgaans verstoken van drinkwater, openbaar vervoer, onderwijsfaciliteiten, werkgelegenheid etc. Men blijft een zware tol betalen voor het naakte recht op een sober bestaan.

Gepubliceerd in Suriname
donderdag, 16 augustus 2007 20:03

Abortus ook onder hindoe's?

Stel je bent een hindoestaanse vrouw en je komt erachter dat je zwanger bent. Normaal gesproken is dat leuk. Veel vrouwen smachten naar dit moment van geluk. Toch kunnen er omstandigheden zijn, waardoor dit geen zegen uit de hemel voor je is. Stel je bent ongehuwd zwanger, stel je bent verkracht, stel je zit nog op school en bent zelf nog te jong om een kind op te voeden, stel je wilt carrière maken, stel je wil gewoon geen kinderen, er zijn zoveel motieven denkbaar. De tijd dringt, wat doe je? Laat je het kind komen? Voed je het zelf op? Sta je het kind af voor adoptie of pleeg je abortus? Mag je als hindoestaanse vrouw aborteren?

Gepubliceerd in Hindoeisme
Op 14 juni as. organiseert ISIM (het internationaal instituut voor de studie van islam in de moderne wereld) aan de Universiteit Utrecht een semi-publieke conferentie over islami(s)tische maatschappelijke organisaties. Centraal staat de vraag of Westerse ontwikkelingsorganisaties met hen moeten samenwerken. De conferentie is getiteld Islamic Charitable NGOs: Between Patronage and Empowerment. Zij sluit inhoudelijk aan bij de praktijk van internationale samenwerking en bij het actuele debat over al dan niet praten met islamisten. Onder de deelnemende onderzoekers is Jonathan Benthall (Calcutta, 1941), antropoloog en als Honorary Research Fellow verbonden aan het University College London (UCL). Hij publiceerde onder meer het gezaghebbende The Charitable Crescent: Politics of Aid in the Muslim World (I.B. Tauris, 2003).

Gepubliceerd in Persberichten
Op 10 mei as. geeft Bhikhu Parekh in Rotterdam de achtste ISIM-Jaarlezing. Professor Parekh zal spreken over Europe and the Muslim Question: Does Intercultural Dialogue Make Sense? Naast een meerderheid van politiek, economisch en cultureel geà¯ntegreerde moslims in Europa, ziet Bhikhu Parekh een kleine groep van voornamelijk jonge moslims die wel in, maar niet van of voor Europa zijn. Ze zoeken hun heil volledig in het geloof. Hun loyaliteit ligt bij hun islam niet bij het land waarin ze leven, noch bij het land van hun ouders of grootouders. Interculturele dialoog heeft soms een beperkte opbrengst. Maar hoe moeten we anders omgaan met deze jongeren en met de vragen en angsten die zij oproepen?

Gepubliceerd in Persberichten
Afgelopen weekend heeft een man uit Alkmaar de Jackpot van Toto-13 gewonnen van maar liefst EUR 65.000. Het is al de 10e keer dat hij 13 voetbalwedstrijden goed voorspeld heeft, maar de eerste keer dat hij de enige winnaar van de Jackpot is. Samen met zijn zoon vulde hij het winnende formulier in toen hij afgelopen zaterdag op een terras in Maastricht zat. Het gewonnen geld gebruikt de winnaar als appeltje voor de dorst. Om te vieren dat er zo'n grote prijs is gevallen bij Sigarenspeciaalzaak Wijck in Maastricht, deelt De Lotto op vrijdag 20 april om 15.00 uur taart uit in de winkel.

Gepubliceerd in Persberichten
Identificatieplicht mag voor vreemdeling geen probleem zijn Iedere vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, moet een identiteitskaart kunnen krijgen om zo aan de identificatieplicht te kunnen voldoen. Dit beveelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, de minister van Justitie aan naar aanleiding van een onderzoek naar de afgifte van identiteitskaarten, zogenaamde W2-documenten, aan vreemdelingen. Uit zijn onderzoek blijkt dat er bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst lange tijd onduidelijkheid heerste over de vraag welke vreemdelingen in aanmerking kwamen voor een W2-document. Daarnaast heeft de voormalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie geweigerd om ex-asielzoekers, die rechtmatig in Nederland verblijven, een identiteitskaart te geven.

Gepubliceerd in Persberichten
dinsdag, 20 maart 2007 18:18

Surinamers op Waterkant.NL

ImageSurinaamse discussianten zijn een raar slag misplaatste minkukels, bij wie de overstelpende domheid voortdurend het nuchtere verstand tart. Met hun nietsbetekenende geraaskal verkeren ze in de waan de samenleving te herstructureren, zo niet die te herordenen. Tijdens hun oeverloze koeterwaals zetten ze vraagtekens achter zekerheden en dingen die evident zijn, en onthullen ze fantasieën als zouden die nieuwe, ongekende waarnemingen voorstellen. In de uiting van hun enormiteit zijn ze zeer bedreven bij het zoeken van listen: listen met de taal, met de officiële conventie van de schrijfkunst, met de journalistieke norm, gewoon met alles.

Gepubliceerd in Columns
vrijdag, 23 februari 2007 14:54

Waarom geen aparte scholen voor hoogbegaafden

Er wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan het onderwerp 'aparte scholen voor hoogbegaafde kinderen'. De Leonardoschool in Venlo is met de opstart hiervan bezig en staat daarom volop in de publiciteit. Er is een discussie gaande over het feit of het wel of niet wenselijk is om hoogbegaafde kinderen op aparte scholen onderwijs te geven. Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) wordt hierover regelmatig om een mening gevraagd. Vandaar dat het LICH nu zelf de publiciteit zoekt om zijn visie hierover weer te geven.

Het is de bedoeling dat scholen kinderen opleiden om hen voor te bereiden op de maatschappij, zodat ze hun plaats in de samenleving kunnen gaan innemen op een zo succesvol mogelijke manier. Het sociale en intellectuele milieu in de klas vormt doorgaans een goede afspiegeling van de maatschappij waar ze na hun school- en studietijd in terechtkomen. Het milieu van een gymnasium zal weliswaar verschillen van dat van het vmbo, maar het zal wel binnen de kaders vallen van de samenleving zoals die nog herkenbaar is voor de meeste mensen. Kinderen leren van jongs af aan in te zien dat er zeer veel verschillende soorten mensen bestaan en ze leren om te gaan met verschillende 'IQ-hoogtes'. Dit is een vaardigheid waar ze mee opgroeien, en die hen later goed van pas kan komen. Voor het hoogbegaafde kind kan dit bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer het later op de werkvloer te maken heeft met uiteenlopende niveaus of een leidinggevende functie bekleedt. Het zal zich dan ook beter een beeld kunnen vormen van de capaciteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn collega's dan wel werknemers en hoe daar mee om te gaan. Gebrek aan tolerantie en inlevingsvermogen ligt aan de wortel van veel actuele maatschappelijke problemen. Een groep kinderen isoleren van de rest lijkt ons dus in dit opzicht geen goed idee.

Gepubliceerd in Persberichten
Hikmat Mahawat Khan meent dat de coalitie met de aanvaarding van de dubbele nationaliteit vam bewindslieden, het integratieprobleem nog verder vergroot.

Gepubliceerd in Oproepen
Een 38-jarige vrouw uit Rotterdam Zuid heeft afgelopen zaterdag de Lotto Jackpot van EUR 6.400.000 gewonnen. Ze won met de zes getallen 5,7,12,14, 28 en 44 en de Jackpotkleur blauw. De vrouw kocht een actie Weeklot waarmee ze gratis meespeelde met de Lotto-trekking op zaterdag. Deze gratis trekking heeft haar multi-miljonair gemaakt. De winnares is zo overdonderd met haar prijs dat ze rustig de tijd wil nemen om te bedenken wat ze met het gewonnen bedrag gaat doen. '2006 was al een fantastisch jaar met de vele winnaars, een mooiere start voor 2007 hadden we niet kunnen bedenken', aldus Wim van den Assem, Algemeen Directeur van De Lotto.' Het winnende Lot heeft de Rotterdamse gekocht bij Tabac & Gifts La Luna, Oude Watering 196, Rotterdam.

Gepubliceerd in Persberichten
Pagina 1 van 4

Meer Indian Feelings

Bollywood

COLUMNS

LIEFDE & RELATIE

LIfestyle

Bollywood

Ayesha

Columns

Columns

Liefde & Relatie

Liefde & Relatie

Lifestyle

Lifestyle

Special

Special
Copyright 2001 Indian Feelings. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

Inloggen of Registreer

Zit je op Facebook? Wij ook! Vergeet je ons niet te liken op www.facebook.com/IndianFeelings

Maar je hoeft je dan ook niet te registeren, je kunt eenvouding inloggen met je Facebook account.

Inloggen met je FaceBook account.


Inloggen

Registreer

Registratie
or Annuleren